Menu

Duyurular


Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)

SİRKÜLER NO: 10.3 / 789-599 = 31/12/2013
 

 
Maliye Bakanlığınca, 30/12/2013  tarih ve 28867 sayılı (1.mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan, “Harçlar  Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)” ekte sunulmuştur.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                     Emin EMİNOĞLU
                                                                                                      Genel Sekreter
 
 
 Ek: 1 Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz