Menu

Duyurular


Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)

SİRKÜLER NO: 10.3 / 782-592 = 31/12/2013

 
Maliye Bakanlığınca, 30/12/2013  tarih ve 28867 sayılı (1.mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan, “Harçlar  Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)” ekte sunulmuştur.
 
Ayrıca, Üyelerimize kolaylık olması açısından sektörümüzü ilgilendiren maddeler aşağıda bilgilerinize sunulur.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                     Emin EMİNOĞLU
                                                                                                      Genel Sekreter
 
 
 Ek: 1 Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
Denize elverişlilik belgesi:
En az 52,40 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                                            0,601 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                  0,324 TL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan                                           0,162 TL
(Harç tutarı 1.612,30 TL’den çok olamaz.)
 
Yola elverişlilik belgesi:
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                                30,90 TL
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                               52,40 TL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                           106,40 TL
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden                                                      132,90 TL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
 
Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri
Beher rüsum tonilatodan                                                                                  0,601 TL
(79,20 TL’den az 2.688,40 TL’den çok olamaz)