Menu

Duyurular


Ham Petrol Taşıyan Bazı Tankerlere Süveyş Kanalı’ndan Geçiş İçin Yapılacak İndirim

SİRKÜLER NO: 23.1  / 054-042 = 22/01/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/01/2018 tarih ve 288-29/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“18/01/2018 tarih ve CAN(18)01 sayılı ICS sirkülerine atfen;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından iletilen ilgi yazı ve eki Süveyş Kanalı İdaresi'ne ait (1/2018) no'lu sirkülerde ham petrol taşıyan, yüklü veya yüksüz olarak belirli limanlar arasında seyreden bazı tankerlere Süveyş Kanalı'ndan geçişleri için normal geçiş ücreti üzerinden farklı oranlarda indirim yapılacağı ifade edilmektedir.

Buna göre: ABD Körfez Kıyısı, Karayipler bölgesindeki limanlardan Karaçi ve Koçi (Cochi) arasındaki Hint alt kıtası batı limanlarına seyreden ham petrol tankerlerine Süveyş Kanalı'ndan normal geçiş ücreti üzerinden %45; Cochin'in doğusundaki limanlara seyreden tankerlere %75 indirim uygulanacaktır. Kolombiya ve güneyinden başlayarak Latin Amerika limanlarından Karaçi ve Koçi (Cochi) arasındaki Hint alt kıtası batı limanlarına seyreden ham petrol tankerlerine Süveyş Kanalı'ndan normal geçiş ücreti üzerinden % 65; Koçi'nin (Cochi) doğusundaki limanlara seyreden tankerlere %75 indirim uygulanacaktır.

 

İndirimden yararlanmak isteyen gemi sahipleri önceden başvuruda bulunmalı ve gemiler ticari nedenlerle ara limanlara uğramamalıdır.

Diğer bilgiler (1/2018) no'lu Sirkülerde yer almakta olup söz konusu sirkülere Ek-1'den veya aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilir:

http://www.suezcanal.gov.eg/English/Navigation/NavigationCirculars/Pages/nc01.2018.aspx

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz