Menu

Duyurular


Haliç Metro Geçiş Köprüsü Projesi Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 619-441 =  12/10/2012

 

İlgi: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakamlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan, bila tarih ve B.11.0.DİD.0.01.4.VT/199.02/10808 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“ a) 30.10,2009 tarih ve B.02.1.DNM/1.01/4193 sayılı yazımız.

  b) (AGJV) 05.10.2012 tarihli Astaldi-Gülermak Ortak Girişiminin yazısı

  c) 18.09.2012 tarih ve 60.41.12-136 sayılı İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığının yazısı.

  d) 24,09,2012 tarih ve 10065 sayılı yazımız gereği 02,09.2012 tarihinde alınan toplantı kararı

 

İstanbul Metrosu Haliç Metro Geçiş Köprüsü inşaatının deniz operasyonları içerisinde yer alan deniz trafiği geçiş koridorunda köprü inşaatının ilerleyen safhalarındaki düzenlemeleri kapsayan İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığının İlgi (b) yazılan talebine yönelik Başkanlığımızın ilgi (0) yazısı gereği İBB yetkilileri, AGJV’ in ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile 02.10.2012 günü müştereken yapılan koordinasyon toplantısında konul ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla müzakere edilmiş olup,

 

bu proje faaliyetleri kapsamında :

 

·         15.10.2012 tarihinden 03.12,2012 tarihine kadar (gündüz ve gece Haliç içerisine giriş/çıkış yapacak her türlü deniz aracı için deniz trafiği1 koridoru 40 metreden geniş ve tedricen değişecek olan köprüden aşağıya sarkıtılacak gece reflektif zeminli hortum tipi şerit ışıkların, gündüz ise reflektif fonların belirlediği deniz koridorunun yeşil ışıklı kısmından sancak trafik düzeninde işleyecektir. (Ek 2/4 Plan)

 

·         04.12.2012 tarihinden 15.02.2013 tarihleri arasında köprünün montaj tamamlaması sırasında yapılacak imalatların denizde yaratacağı riskler nedeniyle deniz trafik düzeni ortada geçişe kapalı bölgenin sağ ve solundan her biri 35 metre genişlikte iki ayrı koridor olmak üzere sancak trafik olarak işleyecektir. (Ek 3/4 Plan)

 

·         04.12.2012 tarihinden itibaren direk başı yüksekliği 11 metrenin üstündeki deniz araçları haliç içinde ekte ¾   planında belirlenen alternatif deniz trafik koridorunu kullanacaktır. Geçiş yapacak deniz araçlarının kullanacağı trafik koridorunda P2-2 numaralı ayağın kuzeyindeki koruma kazıklarının başlık kirişine ve geçiş koridorunun diğer taraftaki P3-1 ayağının üzerine sancak ve iskele olmak üzere kırmızı/yeşil ışıklı pano ve fener yerleştirilecektir.

 

·         Başkanlığımızdan Haliç’e giriş ordinosu almış veya planlamalarında Haliç'e girişi düşünen tüm deniz araçlarının donatan/işleteni,kaptanı veya acentesinin köprülerin planlanan açılışından önce İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğüne ilaveten yüklenici firma Astaldi Gülermak Adi Ortaklığı’na (AGJV) faks telefon veya elektronik posta yolu ile ulaşarak geçişine yönelik Haliç Metro Geçiş köprüsü deniz trafik koridoru geçişine yönelik mani hali olup olmadığına dair koordinasyonda bulunacaktır.

 

·         15,02.2012 tarihinden itibaren direk başı 11 metliden az olan gemiler için Haliç içerisindeki deniz trafik koridorunun genişliği 80 metreye çıkarılarak plan 4/4 de görülen koridordan geçiş sağlanacaktır, Direk başı 11 metreden büyük deniz araçları Unkapanı tarafındaki döner köprü yapısının alt kısmına denk gelen P2-2 ve P3-1 arası yeni trafik koridorundan geçecektir.

 

·         14.11.2010 tarih ve 27759 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Deniz Araçlarına İlişkin Gemilerin Sigortalanması ve Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmelik” gereği Haliç’e giriş/çıkış yapacak 300 GT den büyük deniz, araçlarında P&I sigortası bulunmak zorundadır.

 

·         AGJV, Haliç içerisinde deniz trafiği koridorunu Lateral (yanal) sistem güneş enerjili fener şamandıraları ile markalayarak tesis edecektir.

 

·         Başkanlığımızın yetkisi kapsamında olan .Galata, köprüsünün zorunluluk halinde program dışı açılması İhtiyacı olması halinde AGJV'ce 2 gün önceden İBB Deniş Hizmetleri Müdürlüğüne yazılı talepte bulunacaktır.

 

·         Galata köprüsünün açılarak yapılacak olan gemi giriş ve çıkışlarında olağan dışı bir durum yaşanması halinde köprünün açık kalma süresinin uzatılması, TDİ kılavuz kaptanlarının, İBB Köprüler Müdürlüğü ile yapacakları talep ve koordinasyonla sağlanacaktır.

 

·         Aşağıda nokta koordinatları verilen Haliç içerisindeki operasyon sahasında, deniz trafiği muhaberesi için VHF kanal 73 tefrik edilmiş olup, sahada seyir eden tekneler proje süresince bu frekansı, kanal 16 ile birilikte (DW) olarak dinleyecek ve telsiz cihazlarını sürekli açık tutacaklardır.

 

·         AGJV, Haliç içerisinde proje boyunca vardiyalı personel ile, 24 saat sürekli görev yapacak süratli bir saha emniyet ve kontrol botunu istihdam edecek, bu tekne aynı zamanda deniz ambulansı olarak da hizmet verebilecektir. Bahse konu emniyet ve kontrol botu sahadaki deniz trafiğini takip ve kontrol edecek, tehlikeli bir durum algılandığında ilgili tekneyi VHF den ikaz edecek veya yanına giderek saha boyunca refakat edecektir.

 

·         Haliç içerisinde tarifeli ve tarifesiz yolcu ve yük nakli yapan kurum kuruluş ve firmalar sahada hazır tahliye ve transfer operasyon olan günlerde, AGJV’in operasyonu bitirdiğini VHF den duyurana kadar emniyet mulahasası ile seferlerini askıya alacak ve diğer zamanlarda ise teknelerin belirlenecek deniz trafik kontrolü içerisinde azami 4 knot sürat ile veya dümen dinleme süratinde en az dalga yaratacak şekilde geçiş yapmaları konusunda  talimatlandırılacaktır. 

 

·         Aşağıda koordinatları belirtilen sahada bilgi tealisi ve koordinasyon maksadıyla 24 saat sürekli veya görev yapan saha emniyet ve kontrol botu ile VHF kanal 73, (DW 16) ve telefonlar vasıtasıyla yapılacaktır.

 

·         Gece ve kısıtlı görüş durumunda, deniz inşaat sahası içerisinde bulunan tüm yüzer unsurların güverte ve halatları maskelenmiş projektörler ile aydınlatılmış olacaktır,

 

·         Proje gece yapılacak yedekli geçişlerin inşaat sahası içerisinde Gemi Sürvey Kurulu Başkanlığından alınacak yedekli geçiş raporuna göre yapılacaktır.

 

Yukarıda belirtilen uygulamalar ve kısıtlamaları içerir maddeler projeyi yükleyici firma ve Haliç içinde seyrüsefer yapacak teknelere talimat mahiyetinde, olup, Haliç Metro Geçiş Köprüsü Deniz İnşaat Sahası Planı İçerisinde seyir, can, mal ve çevre emniyeti yönünden gerekli uyanların yapılması, kısıtlamalara titizlik ile uyulması  gerektiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: Plan ¼, Plan 2/4, Plan ¾ ve 15/02/2012 tarihinden sonra

         Deniz Trafik Koridorları (4 sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz