Menu

Duyurular


Güvenlik Seviyesi Güncelleme

SİRKÜLER NO: 2.2 / 0492-403 = 12/08/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 10/08/2009 tarih ve  3480-362/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 06.08.2009 tarih ve 26828 sayılı yazısına atfen;

 

Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 05.09.2007 tarih ve 29328 sayılı yazısı ile; Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Kod) kapsamındaki T/B’lı ticari gemilerimizden Yemen Sahilleri Açığı, Kızıldeniz Babülmendep Boğazı, Aden Körfezi, Somali kıyıları ve açığında seyir yapan gemilerin güvenlik seviyeleri 2 (iki)’ye çıkarıldığı,

 

Yine, 29.05.2009 tarih ve 250 no.lu sirkülerimiz ile web sitemizde yayımlanan Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 28.05.2009 tarih ve 17683 sayılı yazısı ile;  Umman Denizi, Hindistan’ın güney sahası ve Bengal Körfezi’nde seyreden T/B’lı ticari gemilerimiz ile Pakistan, Hindistan ve Bangladeş limanlarına uğrayan gemilerimizin güvenlik seviyesi 2 (iki)’yi uygulayacakları ve gemilerin uğramış oldukları limanlarda güvenlik seviyesi 1 (bir) uygulanıyor ise, gemi kaptanlarının ya da gemi güvenlik zabitlerinin limanla karşılıklı Güvenlik Deklarasyonu (Declaration of Security – DoS) yapacakları bildirilmişti.

 

Bu defa alınan İlgi yazıda; son zamanlarda Gine Körfezi, Nijerya açıkları ve Nijerya limanlarında yaşanan yasadışı olaylar sebebiyle; ISPS Kod kapsamındaki T/B’lı ticari gemilerimizden Nijerya açıkları ve Gine Körfezi’nde seyir yapanlar ile Nijerya limanlarına uğrayanların güvenlik seviyesi 2 (iki)’yi uygulayacak olup, bahse konu gemilerin uğramış oldukları limanlarda güvenlik seviyesi 1 (bir) uygulanıyor ise, gemi kaptanlarının ya da gemi güvenlik zabitlerinin limanla karşılıklı Güvenlik Deklarasyonu (Declaration of Security – DoS) yapmaları gerektiği,

 

ISPS Koda tabi limanlarımızın ve gemilerimizin halihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyuruların http://www.denizcilik.gov.tr/tr/isps/ispsindex.asp  internet adresinden eş zamanlı olarak yayımlandığı,

Söz konusu güncelleme hakkında gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz