Menu

Duyurular


Güvenlik Seviyesi Güncelleme

SİRKÜLER NO: 2.2 / 0260-201 = 10/05/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 07/05/2010 tarih ve  2146-238/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nce gereği için Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü, Odamız ve Mersin DTO’na gönderilen ilgi yazı ile;

 

1. 05.09.2007 tarihli yazıları ile Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS) kapsamındaki Türk Bayraklı (T/B) ticari gemilerimizden Yemen Sahilleri Açığı, Kızıldeniz Babülmendep Boğazı, Aden Körfezi, Somali kıyıları ve açığında seyir yapan gemilerin güvenlik seviyelerinin 2 (iki)’ye çıkarılmış olduğu,

 

2. Yine 28.05.2009 tarihli yazılarında, Umman Denizi, Hindistan’ın güney sahası ve Bengal Körfezi’nde seyreden T/B’lı ticari gemilerimiz ile Pakistan, Hindistan ve Bangladeş limanlarına uğrayan gemilerimizin güvenlik seviyesi 2 (iki)’yi uygulayacakları ve gemilerin uğramış oldukları limanlarda güvenlik seviyesi 1 (bir) uygulanıyor ise, gemi kaptanlarının ya da gemi güvenlik zabitlerinin limanla karşılıklı Güvenlik Deklarasyonu (Declaration of Security-DoS) yapacaklarının belirtildiği,

 

3. Bununla birlikte, Gine Körfezi, Nijerya açıkları ve Nijerya limanlarında yaşanan yasadışı olaylar sebebiyle; ISPS Kod kapsamındaki T/B’lı ticari gemilerimizden Nijerya açıkları ve Gine Körfezi’nde seyir yapanlar ile Nijerya limanlarına uğrayanların güvenlik seviyesi 2 (iki)’yi uygulayacakları, bahse konu gemilerin uğramış oldukları limanlarda güvenlik seviyesi 1 (bir) uygulanıyor ise, gemi kaptanlarının ya da gemi güvenlik zabitlerinin limanla karşılıklı Güvenlik Deklarasyonu (Declaration of Security-DoS) yapmaları gerektiğinin 06.08.2009 tarihli yazılarında belirtildiği,

 

4. Son olarak Haiti’de meydana gelen deprem felaketinin ülkede bulunan liman tesislerini de olumsuz yönde etkilemiş olabileceği ve anılan tesislerde alınması gereken güvenlik tedbirlerinin halihazırda uygulanamayabileceği değerlendirildiğinden, HAİTİ limanlarına uğrayan T/B’lı ticari gemilerimizin güvenlik seviyesi 2 (iki)’yi uygulayacakları, bahse konu gemilerin uğramış oldukları limanlarda güvenlik seviyesi 1 (bir) uygulanıyor ise, gemi kaptanlarının ya da gemi güvenlik zabitlerinin limanla karşılıklı Güvenlik Deklarasyonu (Declaration of Security – DoS) yapmaları gerektiğinin 04.02.2010 tarihli yazılarında belirtildiği,

 

Bölgede artan Deniz Haydutluğu Faaliyetleri ile geçtiğimiz günlerde Mombasa / KENYA açıklarında yaşanan gemi kaçırma/saldırı olayları (YASİN C gemisinin limana intikali sırasında) göz önüne alınarak, ISPS Kod kapsamındaki T/B’lı ticari gemilerimizden Kenya ve Tanzanya sahillerinden 600 mil açığına kadar seyir yapanlar ile Kenya limanlarına uğrayanların güvenlik seviyesi 2 (iki)’yi uygulayacakları, bahse konu gemilerin;

 

              Uğramış oldukları limanlarda güvenlik seviyesi 1 (bir) uygulanıyor ise, gemi kaptanlarının ya da gemi güvenlik zabitlerinin limanla karşılıklı Güvenlik Deklarasyonu (Declaration of Security – DoS) yapmaları,

              Geminin rıhtım ve deniz tarafının sürekli olarak gözlemlenmesi,

              Güvenlikle ilgili her türlü eylemin ilgili jurnallere kaydedilmesi,

              Herhangi bir güvenlik olayı meydana geldiğinde ilgili Liman Başkanlığı / Kaptanlığı ile irtibata geçilmesi,

              Deniz haydutlarının saldırısına maruz kalan gemilere ilişkin olarak yürütülmekte olan soruşturmalara katkı sağlaması amacıyla, gemi kaçırma/saldırı olayının nasıl gerçekleştiği ve geminin serbest bırakılma nedenleri ile olayla ilgili elde edilen iz ve emarelerle derlenebilecek her türlü bilginin, İçişleri Bakanlığı’na iletilmesini teminen Deniz Ticaret Odaları vasıtasıyla, armatöründen temin edilecek gemiye ait Kaptan Raporu ve Jurnalin ilgili sayfalarının bir kopyasının Denizcilik Müsteşarlığı’na gönderilmesi,

 

gerektiği,

 

ISPS Kod’a tabi limanlarımızın ve gemilerimizin halihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyuruların http://www.denizcilik.gov.tr/dm/isps/ispsKodUygulamaları.aspx internet adresinden eş zamanlı olarak yayımlanmakta olduğu,

 

Söz konusu güncelleme hakkında gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi istenmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz