Menu

Duyurular


Gürcistan Makamlarına Gidecek Gemiler

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0172-133 = 17/03/2010

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığından alınan, 12/03/2010 tarih ve 2043 sayılı “Gürcistan Makamlarına Gidecek Gemiler” konulu yazısı ekleri ile birlikte ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 yazı ve ekleri (5 sayfa)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz