Menu

Duyurular


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasınaa Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0339-0272 = 29/05/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 28/05/2009 tarih ve  2406-247/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.05.2009 tarih ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

           

Söz konusu Yönetmelik ile 31/5/2002 tarihli ve 24771 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin 308 inci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından fiziki sayım yapılarak stok kayıtları altışar aylık dönemler itibarıyla tespit edilen ve buna ilişkin raporları ilgili gümrük müdürlüğüne sunulan genel ve özel antrepolar, birinci fıkranın kapsamı dışındadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 Ek: 1 yönetmelik

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz