Menu

Duyurular


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 23.1 / 706-568 = 30/09/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30.09.2020 tarih ve 2590/1081/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1.11.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

7.10.2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 493'üncü maddesinin beşinci fıkrası;

"Götürü teminat uygulamasından, onaylanmış kişi statü belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlüler yararlanabilir maddesi (5) Götürü teminat uygulamasından;

a)      Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlüler,

b)       527'nci madde uyarınca antrepo işleticileri

yararlanabilir." şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin "Götürü Teminat Tutarı" başlıklı 494'üncü maddesine; (5) Antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat ve yaygın götürü teminat tutarı, 527'nci maddeye göre belirlenir." fıkrası eklenmiştir.

Yönetmeliğin "Teminat ve Taahhütname" başlıklı 526'ncı maddesi "Teminat" başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin mülga "İndirimli ve Toplu Götürü Teminat" başlıklı 527'nci maddesi; "Antrepo İleticilerince Yararlanılacak Götürü                                                           Teminat" başlığıyla birlikte yeniden

düzenlenmiştir.

Yönetmeliğe; "Antrepolar İçin Uygulanan Mevcut Teminat Sistemi başlıklı Geçici Madde 18 - (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişikliklere ilişkin hükümlerin yürürlüğe girmesine kadar antrepolar için uygulanan mevcut teminat sistemi devam eder." maddesi eklendiği,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz