Menu

Duyurular


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7  / 0713-537 = 22/11/2013

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 21 Kasım 2013 tarih ve 28828 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                                                   Saygılarımızla,
                                                                                                           Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                                                 Emin EMİNOĞLU
                                                                                                                                  Genel Sekreter
 
 
Ek 1: Yönetmelik
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz