Menu

Duyurular


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7  / 0104-081 = 07/02/2013

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 07 Şubat 2013 tarih ve 28552 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: Yönetmelik

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz