Menu

Duyurular


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7 / 048-040 = 20/01/2009

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.01.2009 tarih ve 27113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelikle, Gümrük Yönetmeliği’nin 180.maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir ;

        

         Fiziki muayene;

         a) Tam muayene,

         b) Kısmi muayene,

         c) Haricen muayene,

 

yöntemleri kullanılarak ve muayene şekli beyanname üzerinde gösterilerek yapılır. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı bilgisayar sistemi tarafından risk kriterlerine göre otomatik olarak belirlenmediği takdirde, fiziki muayene ile görevli muayene memurunca eşyaya göre belirlenir.”

 

“Bilgisayar sistemi tarafından belirlenen haller saklı kalmak üzere fiziki muayene; eşyanın cinsinde rejim veya vergi değişikliğini gerektirir bir husus veya bir şüphe hali olması, faturasında ve vergi tahakkukunu veya ticaret politikası önlemlerini etkileyecek diğer belgelerinde kazıntı ve/veya silinti olması; beyanname kapsamı eşya ve beyan sahibi hakkında imzalı ve adresli bir ihbar bulunması halleri dışında işletme memurunun huzurunda haricen veya kısmen yapılır. Bilgisayar sistemi tarafından haricen veya kısmi muayene olarak belirlenen haller dahil, haricen veya kısmen yapılan muayenenin tam muayeneye dönüştürülmesi halinde beyan sahibi de bu muayenede bulunabilir.”

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Yönetmelik

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz