Menu

Duyurular


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0199-152 = 28/03/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 28/03/2011 tarih ve  1302-207/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.03.2011 tarih ve 27886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik ile ; 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Gümrük Yönetmeliği’nin onaylanmış kişi statüsü için gereken genel koşullar başlıklı 23.maddesi ile istisnai kıymetle beyan başlıklı 53.maddesinde değişiklik yapılmıştır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 yönetmelik

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz