Menu

Duyurular


Gümrük Laboratuarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7  / 031-028 = 29/01/2014

 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 28 Ocak 2014 tarih ve 28896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Laboratuarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz