Menu

Duyurular


Gümrük Kanunu 235/5 nci Maddesi gereğince verilen idari para cezaları Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 380-292 = 13/06/2013
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Bilindiği üzere 4458 Sayılı Gümrük Kanun’ da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’ na Derneğimiz tarafından da görüş verilmiş ve Kanun Tasarısının birkaç maddesi yanında Gemi Acentelerinin Sorumlulukları konusunda hukuki görüş de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ na takdim edilmiştir.
 
Bilahare 4458 sayılı Gümrük Kanunu Değişikliği 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Yapılan değişiklik ile Kanun Tasarısı Taslağında bulunmamakla birlikte Kanunun 235 nci maddesi 5 nci fıkrası aşağıdaki şekli almıştır.
 
“ Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.”
 
Bu maddenin gemi acentelerine getirdiği haksız yükümlülüğü dikkate alarak, Derneğimiz konu ile ilgili ikincil düzenlemelerin yapılması hususunda gerekli girişimlerde bulunmuş olup, halen takibi yapılmaktadır.
 
Bununla beraber; transit rejim beyanında bulunan üyelerimizin, eşyanın gümrüklenmiş değerine göre değişen fakat çok yüksek miktarlara varabilen bu tür cezaya muhatap olmamaları için azami dikkati göstermeleri önemle tavsiye edilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
 
 
Dağıtım:
 
Bilgi için: İMEAK Deniz Ticaret Odası
Tüm üyelerimiz