Menu

Duyurular


Gümrük İşlemi Takip Kartı

SİRKÜLER NO: 8.5/0485-0358 = 14/08/2007

 

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden alınan, 27 Temmuz 2007 tarih ve B.02.1.GÜM.4.06.10.00.04.GİŞ.043.7 (2004-100)-R-72914 sayılı "Gümrük İşlemi Takip Kartları" hakkındaki yazıları ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

Ek:1 yazı

Sayfa_1

Sayfa_2

 

 

 

Dağıtım:

Tüm üyelerimiz