Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)

SİRKÜLER NO:8.1 / 720-579 = 21/11/2008

 

Maliye Bakanlığınca, 20 Kasım 2008 tarih ve 27060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) Seri No. 64” aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK DTO

 

 

 

 

19 Kasım 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27059

TEBLİĞ

Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 64)

 

 MADDE 1 – 17/7/2008 tarih ve 26939 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:62) nin 1 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 – (1) Aşağıda G.T.İ.P. ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Derince Gümrük Müdürlüğü ile Yarımca Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Samsun Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü, Aliağa Gümrük Müdürlüğü ile Dikili Gümrük Müdürlüğü, Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü ile Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Bandırma Gümrük Müdürlüğü ile Gemlik Gümrük Müdürlüğü, İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İskenderun Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ambarlı Gümrük Müdürlüğü ile Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü, Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Antalya Gümrük Müdürlüğünden yaptırılabilir."

MADDE 2 –  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.