Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0190-0156 = 13/03/2009

 

Gümrük Müsteşarlığınca, 11 Mart 2009 tarih ve 27166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” metni aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO

 

 

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

(HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ ÇIKIŞ-GERİ GELEN EŞYA)

(SERİ NO: 4)

MADDE 1 – 12/10/2001 tarihli ve 24551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği’nin

 

(Hariçte İşleme- Geçici Çıkış-Geri Gelen Eşya) 12 nci maddesine aşağıda yer alan dördüncü fıkra eklenmiştir.

 

“Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici ihracatı veya çıkışı yapılmış eşyanın, başka bir kamu kurumunun kendi görev alanı itibarı ile bilgisi ve izni çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kalması için yapılan işlemler süre uzatımı olarak değerlendirilir.”

 

GEÇİCİ MADDE: Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında süresi içerisinde ve bu Tebliğin yayımı tarihinden önce gümrüğe gelmiş eşyaya söz konusu hükümler uygulanır.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.