Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No. 9)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0643-525 = 13/11/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 12/11/2009 tarih ve  4863-507/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9) 12.11.2009 tarih ve 27404 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğin kapsamı; yatırım teşvik belgesi kapsamında yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizata gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi istisnası uygulanmasıdır.

 

Bu Tebliğ, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının

20 nci maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulan 2009/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 14 üncü maddesinin

6 ncı fıkrasına istinaden Hazine Müsteşarlığından da görüş alınarak hazırlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğin 5.maddesinde ; gemi ve 50 metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithalinin yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf olduğu ifade edilmektedir.

 

Söz konusu Tebliğde Katma Değer Vergisi istisnası, teminatlı işlemler, mahrece iade işlemleri, kullanılmış makine ve teçhizat ithalatı , devir/satış/ihraç ve kiralama , finansal kiralama , teşvik belgesinin iptali veya makine ve teçhizatın belge kapsamından çıkartılması vb.konu başlıkları yer almaktadır.”

 

Denilmekte olup, anılan Tebliğ ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz