Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Hk.

SİRKÜLER NO: 8,1/725-618 = 16/11/2015
 
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 14 Kasım 2015 tarih ve 29532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar” ekte  sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                       Genel Sekreter
 
Ek 1: İlgi Tebliğ
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz