Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)

SİRKÜLER NO: 8.7  / 022-021 = 22/01/2014
 

 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 21 Ocak 2014 tarih ve 28889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz