Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No. 11

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0215-0177 = 27/03/2009

 

Gümrük Müsteşarlığınca, 25 Mart 2009 tarih ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No. 11” metni aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO

 

 

 

 

 

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ)

(SERİ NO: 11)

MADDE 1 – 16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 1) ile 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 2) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.