Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) Seri No.1

SİRKÜLER NO: 8.1  / 003-003 = 06/01/2014
 
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 04 Ocak 2014 tarih ve 28872 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) Seri No.1” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz