Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği Hakkında Açıklama (Gümrük İşlemleri) (Seri No.81) Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0196-149 = 28/03/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 23/03/2011 tarih ve  1291-203/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“TOBB’nin 21/03/2011 tarih ve 7246 sayılı yazısına atfen;

 

1.“Firma Dosyası Takip Programı”nda yapılan değişikliklerin uygulanmasına yönelik hazırlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 81) nin 01.04.2011 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 03.03.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı, Tebliğe ilişkin duyuru ile yükümlülüklere yönelik kullanım kılavuzunun http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/egumruk/ Sayfalar/fdt.aspx adresinde yer aldığı, söz konusu programın 09.03.2011 tarihi itibari ile kullanıma açıldığı,

 

2. Söz konusu Tebliğin yürürlüğe girmesi ile firma dosyalarının yalnızca elektronik ortamda takip edilmesinin amaçlandığı, firmalar tarafından kağıt ortamında belge ibrazına gerek olmadığı, geçerli belgelerin elektronik imza ile imzalanmasının yeterli olduğu,

 

3. Ayrıca, firma dosyasında güncelleme yapılmak istendiğinde yeni belgenin işlem yapılacak herhangi bir gümrük idaresine elektronik ortamda sunulmasının yeterli olacağı, diğer taraftan, 01.04.2011 tarihi itibari ile yürürlükten kalkacak olan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 81) uyarınca Ocak 2011 sonuna kadar gümrük idarelerine hem elektronik hem de kağıt ortamında ibraz edilmiş belgelerin yeniden teminine gerek olmadığı, yenilenen program aracılığı ile gümrüğe elektronik ortamda tekrar gönderilmesi ve elektronik imza ile imzalanmış olmasının yeterli bulunduğu,

 

ifade edilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz