Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 242-204 = 23/03/2016                     

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/03/2016 tarih ve 1254-238/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, "Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3)" 22.03.2016 Tarih ve 29661 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.
 
Bahse konu Tebliğ ile; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında ve bazı eşyaların sınıflandırılmasında kolaylık sağlanması, Avrupa Birliği müktesebatı uyum çalışmaları çerçevesinde söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü uygulamaları arasında uyum ve yeknesaklığın temin edilmesi, tamamlayıcı ve yol gösterici bir unsur olarak Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü Açıklama Notlarının yürürlüğe konulması amaçlanmaktadır.
Tebliğ Eki'nde;
 
Bölüm 1 Fasıl 3: Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar, (Sayfa 22)
 
Bölüm 3 Fasıl 15: Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar, (Sayfa 57)
 
Bölüm 4 Fasıl 16: Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları, (Sayfa 62)
 
Bölüm 15 Fasıl 72: Demir ve çelik , (Sayfa 249)
 
Bölüm 16 Fasıl 84: Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları, (Sayfa 273)
 
Bölüm 16 Fasıl 85: Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarları, (Sayfa 291)
 
gibi sektörümüzü ilgilendiren konular yer almaktadır.

Tebliğ ve Eki Odamız (www.denizticaretodasi.org.tr) web sayfasında Mevzuat/Duyuları bölümünde yayımlanmaktadır.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1: ilgi Tebliğ
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz