Menu

Duyurular


Gümrük Fazla Mesai Ücretleri

SİRKÜLER NO: 8.2/0427-316 = 13/07/2007
 

Değerli Üyeler,

 

Limanlarımıza gelen gemilerin mesai dışı ve tatil zamanlarında yükleme / boşaltma yapmak istemesi halinde, ilgili geminin acentesi tarafından, Gümrük Yönetmeliği’nin 683’ncü maddesine göre gümrük idaresine müracaat edilerek mesai ücretinin yatırılması kaydıyla gemilerin yükleme / boşaltma işlemi yapılmaktaydı. 

 

Son zamanlarda üyelerimizden gelen şikayetlerde, gümrüklere yaptıkları mesai dışı çalışma müracaatlarında, gümrük idarelerinde çalışan gümrük memurlarının mesaiye kalmak istememelerinden dolayı işlerin yavaşlatılmasına ve gecikmesine neden olduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu olay,  17 Nisan 2007 günlü, 26496 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5622 Sayılı Kanunun 7’nci maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanunun mesai ile ilgili 221’nci maddesinde yapılan değişiklikten kaynaklanmaktadır. Bu maddede yapılan değişiklik, gümrük idaresine yatırılan mesai ücretlerinin %50’sinin  doğrudan Maliye Bakanlığı tarafından alınarak bütçeye gelir kaydedilmesi, bakiye %50’sinin, personelin fazla çalışma süresi, görev yapmış olduğu yer, görevinin önem ve güçlüğü, sınıfı, kadro unvanı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle Ankara’da toplanması ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alındıktan sonra mesai hak eden memurlara ödenmesi şeklinde olmuştur..

 

Yasayla yapılan bu değişiklikten dolayı:

 

a.)      Yukarıda  belirtilen hususların yerine getirilmesi, özellikle devlet dairelerinde belirli prosedürlerden geçerek işin gerçekleştirilmesi ve onay alınmasının 2-3 ay gibi bir zaman almasının düşünüldüğü,

b.)      Mesai hak edenlere ödemelerin aylık miktarının (36.500) gösterge rakamına göre sınırlandırma getirilmesi,

c.)      Mesai ücretlerinden vergi tevkifatının yapılması  nedeniyle hak edenlerin eline az ücretin geçmesi,

 

gümrüklerde işlerin yavaşlatılmasına neden olmuştur.

 

Yasada yapılan bu değişiklikten dolayı işlerin aksaması nedeniyle, Dernek Yönetimimiz, Deniz Ticaret Odası Yönetimiyle beraber Gümrük Müsteşarlığı ile üç toplantı yapmıştır. Bu toplantılardan ikisi Ankara’da son toplantı ise 10 Temmuz 2007 Salı günü İstanbul Deniz Ticaret Odası’nda olmuştur. 

 

Sonuç olarak, Gümrük Kanununda yapılan bu değişikliğin yeni bir kanunla tekrar eskiye dönüşmesi hususu için Maliye Bakanlığı ile görüşülmesine prensip kararı alınmıştır.

 

Tüm Üyelerimize duyurulur.

 

Saygılarımızla,

   Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

           (Genel Sekreter)

 

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz

 

Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO