Menu

Duyurular


Gümrük Cezaları

SİRKÜLER NO: 13.4 / 434-346  =  30/06/2008


Değerli Üyelerimiz,

 

Muhtelif Gümrük Müdürlükleri tarafından, yabancı limanlardan Çanakkale veya İstanbul Boğazlarına veya bu Boğazlardan geçerek bir Türk limanına gelen gemilerin geliş gün ve saatlerinin bildirimi ile ilgili olarak, Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinin 17. ve 29 Maddelerine dayanılarak gemi acentelerine gönderilen para cezalarına karşılık Gümrük Muhafaza Başmüdürlüklerine yapılan itirazların Başmüdürlükler tarafından reddedilmesi  neticesinde dava konusu olan cezalar hakkında, Zabunoğlu Hukuk Bürosu' na dava açma dilekçe örnekleri hazırlattırılmıştır.

 

Bu dilekçe örnekleri iki tip olup ;

 

1- Doğru acenteye ceza kararının kesinleşmesi ve dava konusu olması  halinde kullanılacak dilekçe örneği : Geminin Boğaz geçiş acentesi olarak  SP1 raporunu vermek zorunda olan acentenin, bu raporu Gümrük İdaresine vermemesinden doğan ceza kararına karşı açılacak davanın dilekçe örneği

 

2- Yanlış acenteye ceza kararının kesinleşmesi ve dava konusu olması halinde kullanılacak dilekçe örneği : Geminin Boğaz geçiş acentesi olmadığı, sadece liman acenteliğini yaptığı durumda, yani SP1 raporunu vermek zorunda olmadığı halde tarafına kesinleşmiş ceza kararı gönderilen acentenin bu ceza kararına karşı açacağı dava için dilekçesi örneği ( Örneğin; geminin Boğaz geçiş ve SP1 raporunu vermek zorunda olan acentesi " x " şirketi, geminin Gemlik liman acentesi " y " şirketi ve "y " şirketi, geminin Boğaz acentesi olmadığını veya  " x " şirketinin Boğaz acentesi olduğunu Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğüne  bildirmiş olmasına rağmen kesinleşmiş ceza kararı " y " şirketine gelmiş olması halinde )

 

Söz konusu kesinleşmiş cezalar karşılığında dava açmak isteyen üyelerimizin, açacakları davalarda güçlü olmalarını teminen her bir kesinleşmiş ceza kararı için ayrı ayrı olmak üzere ekte örneği sunulan dava dilekçesini kullanarak dava açmalarını önemle tavsiye ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 2 adet dilekçe örneği

 

Not: Değerli Üyelerimiz, itiraz dilekçesi örneğini derneğimizden temin edebilirsiniz.


Dağıtım: Tüm üyelerimiz
Bilgi için: IMEAK DTO