Menu

Duyurular


GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) Yeterlikleri Hk.


SİRKÜLER NO: 21.1 / 005-005 = 08/01/2014
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 07/01/2014 tarih ve  90-19 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 04.12.2013 tarih ve 2013/247 sayılı Uygulama Talimatı’nda, GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) Yeterlik Belgesinin Sınırlı Vardiya zabiti ve üstü yeterlik belgesi alan gemiadamlarına verilmesi konusunda özetle; Gemiadamları Yönetmeliği maddesinin yürürlük tarihi olan 01.01.2014 tarihine az zaman kalmış olması da dikkate alınarak, söz konusu işlemlerden dolayı sektörümüzün ve gemiadamlarımızın mağduriyetler yaşamamasını teminen, Gemiadamları Yönetmeliği’nin 8 inci maddesi (b) bendi kapsamında yeterlik belgesi almış kişilere, sahip olduğu yeterlik belgesine istinaden herhangi bir eğitim belgesi aranmaksızın, GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü  (ROC) Yeterlik Belgesinin eğitim ve sınav şartından muaf olarak düzenleneceği hususu duyurulmuştu.
 
Gemiadamları Yönetmeliği’nin 8 inci maddesi (b) bendi kapsamında yeterlik belgesi almış kişilere, sahip olduğu yeterlik belgesine istinaden herhangi bir eğitim belgesi aranmaksızın, düzenlenecek olan GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü  (ROC) Yeterlik Belgesinin tüm Liman Başkanlıklarınca düzenlendiği öğrenilmiş olup, konuyla ilgili 2013/246 ve 2013/247 No’lu Uygulama Talimatlarına  https://atlantis.denizcilik.gov.tr/imo/tr/talimat.aspx?Baslik=18   linkinden ulaşılabilmektedir.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz