Menu

Duyurular


Girişimci Portresi Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 046-038 = 14/01/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/01/2011 tarih ve  128-24/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“TOBB'un 06.01.2011 trih ve 0511/414 sayılı yazısına atfen;

 

Avrupa Komisyonu’ndan alınan 22.12.2010 tarihli e-postaya atfen,

            1.  Avrupa Komisyonu Avrupa KOBİ Haftası inisiyatifi kapsamında yer alan 37 ülkenin katılımı ile 2009 yılından itibaren "Başarının Sırrı" konulu bir broşür düzenlemekte olduğu; söz konusu broşürde her katılımcı ülkeden başarılı bir girişimci portresinin yer aldığı ve  ülkemizin de temsil edildiği;

            2.  Avrupa Komisyonu tarafından 2011 broşüründe;

           İflas ettikten sonra tekrar iş kurarak başarılı olmuş veya

           Bir işletmeyi en az 3 sene öncesinde devir almış ve başarılı bir şekilde gelişimini sağlamış girişimcilere yer verileceği,

            3. Her ülkeden bildirilecek adayların Avrupa Komisyon'una iletileceği ve broşürde yer alacak girişimcilerin Komisyon tarafından belirleneceği;

            4. Seçilen adayların Avrupa Komisyonu tarafından 2011 KOBİ Haftası etkinliklerine davet edileceği

belirtilmektedir.

 

            Yapılacak ön seçime katılacak adaylarımızın 31.01.2011 tarihine kadar bildirilmesi istenmekte olup TOBB’a gönderilmek üzere ilgililerin Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org ) “Duyurular” Bölümünde yayınlanan İngilizce formu doldurarak en geç 24.01.2011 tarihine kadar  Odamıza iletmesi gerekmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 Recep Düzgit

 Genel Sekreter

 

 Ek: 1 form 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz