Menu

Duyurular


Gine Körfezi Deniz Haydutluğu Faaliyetleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 385-277 = 13/06/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.06.2022 tarih ve 2232/450/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

''09.06.2022 tarihli ve 38591462-490.03-2022-2206 sayılı Gine Körfezi deniz haydutluğu faaliyetleri içerikli sirkülerimiz Üyelerimize iletilmiş olup, yine bu kapsamda;

-Gine Körfezi'nde gerçekleştirilen deniz haydutluğu faaliyetleri ile mücadele çerçevesinde denizcilik şirketleri ve ilgili ülkelerin savunmalarını güçlendirmeye devam ettiği,

-İlgili denizcilik şirketlerinin gemilerin komuta yerlerindeki koruma tertibatlarını güçlendirdikleri, deniz haydutlarının gemiye çıkmalarını engelleyici güvenlik sistemleri kurulduğu, bazı şirketlerin ise gemide muhafız ve savunma ekipmanları bulundurdukları,

-Deniz Haydutluğu faaliyetleri ile mücadele hususunda Avrupa Birliği (AB)'nin, Gine Körfezi'nde denizde devriye görevi yapan bir savaş gemisi bulundurduğu, Gine Körfezi ülkelerinin ise güvenlik amaçlı uçak, dron ve gemi alımları yaptığı, söz konusu tedbirler neticesinde, 2022 yılında deniz haydutlarının saldırılarının sınırlandırılması konusunda somut olumlu etkiler görüldüğü,

-Güncel olarak deniz haydutlarının Nijerya ve Kamerun'un kıyı şeridinde faaliyet gösterdikleri, Gabon ve Angola arasındaki sahaya yönelmedikleri, kaçıracakları hedefleri çeşitlendirdikleri, Nijerya/Port Harcourt kentinde genelde şirket patronları başta olmak üzere üst düzey şahısları hedef aldıklarının tespit edildiği,

-Buna göre deniz haydutluğu faaliyetlerine yönelik, 2022'nin ilk yarısında gerçekleştirilen tespitler çerçevesinde deniz haydutlarının, uluslararası sulardan ziyade bölge karasularında eylemler gerçekleştirmeyi tercih ettikleri,

hususları öğrenilmiştir.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz