Menu

Duyurular


Geriye Dönük Tarh Edilen Damga Vergileri

SİRKÜLER NO: 18.4 / 042-037 = 12/01/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 12/01/2010 tarih ve  179-27/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“11/01/2010 tarih ve 150/22 sayılı sirkülere atfen;

 

 ÖTV’si indirilmiş yakıt talep formu ve Taahhütnamelerin doldurularak Vergi Dairelerine ve diğer ilgili yerlere verilmesi sırasında daha önceleri ( 2004 yılı için) hesaplanarak ödenmeyen Damga Vergileri nedeniyle Vergi Dairelerinin Damga Vergisi Raporları Düzenleyerek cezalı tarhiyatlar yaptıkları belirtilerek, bu raporlarla ilgili olarak mükelleflerce izlenebilecek uzlaşma ve/ veya iptal davası ile ilgili bilgi notu ve yöntemler açıklanmıştı.

 

Dava açacak üyelerimizin dikkatine sunulmak üzere, örnek teşkil etmesi  amacıyla  İstanbul 3. Vergi Mahkemesi’nin 2008/3588 sayılı Kararı Ek’te gönderilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

EK : İstanbul 3. Vergi Mahkemesi Kararı (2 Sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz