Menu

Duyurular


Gemport Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri

SİRKÜLER NO: 1.5 / 0453-0340 = 19/08/2010


Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.’den alınan, 13/08/2010 tarih ve  13082010-009 sayılı yazısında;

 

“Malumunuz olduğu üzere, 2008 yılı son çeyreğinde ülkemizi de etkisi altına almaya başlayan kriz sebebi ile müşterilerimize bir nebze katkı sağlamak üzere, şirketimiz, Kılavuzluk ve Römorkör hizmetlerinin ücretlendirilmesinde 16 Şubat 2009 – 01 Haziran 2010 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, Kılavuzluk Hizmetlerinde %10, 2. Römorkör Hizmetinde %10, 3. Römorkör Hizmetinde ise %15 indirim uygulaması kararı almış idi.

 

Şirketimiz bu indirimlerde katlandığı fedakarlığı belirtilen sürenin ötesinde mümkün olduğunca uygulamaya gayret etmiş olup, indirim uygulamalarını 01 Ağustos 2010 tarihi itibari ile kaldırma kararı almıştır.

 

Dolayısı ile Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri ücretlendirilmesi anılan tarih itibari ile indirim öncesi döneme (1 Ağustos 2003 tarihli tarife) dönülmüş olup, müşterilerimiz bu konuda uygulama öncesi bilgilendirilmiştir.”

 

denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz