Menu

Duyurular


Gemilerin Teknik Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 18.1 / 0648-530 = 18/11/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 17/11/2009 tarih ve  4919-512 / 2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

““Gemilerin Teknik Yönetmeliği” 17.11.2009 tarih ve 27409 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup söz konusu yönetmeliğin amacı;

 

“Gemilere denize elverişlilik belgesi, yükleme sınırı belgesi, liman çıkış belgesi ve su araçlarına su aracı uygunluk belgesi düzenlenmesine esas olacak teknik kuralların, yükleme sınırlarının, sefer bölgelerinin belirlenmesi ile bunlara yönelik uygulama esasları ve belgelendirmelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.”

 

Söz konusu Yönetmeliğin yayım tarihinden 2 ay sonra yürürlüğe gireceği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek-1: Gemilerin Teknik Yönetmeliği

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz