Menu

Duyurular


Gemilerin Haksız Yere Tutuklanması İle İlgili Anket Çalışması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 65-48 = 30/01/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.01.2020 tarih ve 326-105/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın 27.01.2020 tarih ve MLC(20)05 sayılı yazısına atfen;

 

Gemilerin haksız yere tutuklanmasına karşı güvenlik tedbirlerinin geliştirilmesine yönelik ICS tarafından yapılan çalışmaların desteklenmesi maksadıyla, Uluslararası Deniz Hukuku Komitesi (Committee Maritime International – CMI) tarafından hazırlanan ve Ek'te sunulan anketin, Deniz Hukuku alanında faaliyet gösteren firma ve kuruluşlar tarafından doldurularak CMI'a (Sayın Edmund SWEETMAN, esweetrnan@icastriet, ve Prof. Sayın George THEOCHARIDIST, gt@wmu.se) iletilmesi talep edilmektedir.

Yazıda ayrıca, ICS'ın konu hakkındaki önceki çalışmalarında "Gemilerin Tutuklanması Uluslararası Sözleşmesi"nin (International Convention on Arrest of Ships, 1999) 6'ncı maddesiyle ilgili olarak, gemilerin tutuklanması ile sonuçlanan vakalarda, sanığın maruz kalabileceği kayıplar ile gemi sahiplerini korumak maksadıyla haksız yere gemi tutuklanmalarından kaçınılması konusundaki desteğine yer verildiği,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz