Menu

Duyurular


Gemilerin Demirleme Ücretleri Hakkında Yönerge

SİRKÜLER NO: 23.1 / 703- 396 = 15/11/2023 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 15.11.2023 tarih ve E-19463099-130.99-1537225 sayılı yazısı.

 

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

‘’Bilindiği üzere; 31.10.2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi "Liman idari sahasında demirleyen gemiler, İdare tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında demirleme ücreti öder." hükmünü amirdir.

Bu doğrultuda; Türkiye'nin deniz yetki alanlarında demirleyen gemilerden alınacak demirleme ücretlerinin tespiti ile bu ücretlerin tahsili, denetimi ve takibine ilişkin hususlarda değişiklik yapılarak 2003 tarihli tarifede yer alan demirlemeye yönelik hükümler ile bu tarifede demirlemeye yönelik yapılan tüm atıfların yerine hazırlanan ve 15.11.2023 tarihli ve E.1056025 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Gemilerin Demirleme Ücretleri Hakkında Yönerge" ekte yer almakta olup konu ile ilgili sektöre gerekli duyuruların yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek1: İlgi Yazı


Ek2: YönergeDağıtım: Tüm üyelerimiz