Menu

Duyurular


Gemilere Yönelik Yeni Siber Güvenlik Kuralları

SİRKÜLER NO: 18.1 / 243-205 = 23/03/2016                         

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/03/2016 tarih ve 1255-239/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
04/01/2016 tarihli BIMCO basın bildirisine atfen;

Gemilere yönelik siber saldırıların neden olabileceği güvenlik sıkıntıları ile çevresel ve ticari sorunların engellenmesi için küresel denizcilik sektörüne destek olmak amacıyla BIMCO tarafından, denizcilik dünyasının önde gelen birtakım kuruluşlarıyla işbirliği içinde, bir takım kılavuz kurallar yayımlanmıştır.

Söz konusu siber kılavuz denizcilik sektörü için bir ilktir ve BIMCO, CLIA, ICS, INTERCARGO ve INTERTANKO gibi uluslararası birliklerin yanı sıra diğer birçok ilgili tarafın birlikte çalışması sonucu hazırlanmıştır. Gemilerde Siber Güvenliği Hakkında Kılavuz Kurallar dokümanını aşağıdaki bağlantı adresinden indirebilirsiniz:
 
The Guidelines on Cyber Security Onboard Ships
 
BIMCO Genel Sekreteri Angus Frew konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
 
“BIMCO, son uzmanlık araştırmalarına dayanarak gemileri bekleyen siber saldırı risklerini ve bunların olası sonuçlarını saptamada öncü rol üstlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, söz konusu riskler hakkında net ve kapsamlı bilgiler sunarak gemi sahiplerinin saldırılara karşı önlemler almasını sağlamak ve siber saldırıların neticelerine müdahale edebilmektir."
 
Siber tehlikelerin sürekli değişip çeşitlendiğini göz önüne alan BIMCO ve diğer sektörel birlikler, siber saldırı kılavuzunu düzenli olarak güncelleyecek ve böylece taşımacılık şirketlerine güncel bilgileri sağlayabilecektir.
 
Angus Frew açıklamasını şu şekilde bitirdi:
 
"Yayımladığımız bu kılavuz, denizcilik şirketlerine faaliyet alanları ve gemileri açısından çok önemli olan siber güvenliğe yönelik risk temelli bir yaklaşım benimsemeleri için yardımcı olacaktır."
 
İlgi yazı ilişikte sunulmuştur.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1: İlgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz