Menu

Duyurular


Gemilere Yapılan Ara ve Special Sörveyler

SİRKÜLER NO: 22.4 / 062-054 = 22/01/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/01/2009 tarih ve  287-37/2009 sayılı sirküleri.

 

a)     12/01/2009 tarih ve 134 sayılı İMEAK DTO’nun yazısı.

b)     T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 14.01.2009 tarih ve 513 sayılı yazısı.

 

İMEAK DTO üyelerinin müracaatları ile ilgili olarak, içinde bulunulan küresel kriz ortamında gemiler, asgari navlun tutarları ile çalışıp, işletme masraflarını bile zor karşılayabilmekte  ve hatta yük bulmakta zorlanan Türk   Bayraklı gemilerimizin ; bağlama (laid up) yoluna gittiklerinden bahisle gemilere normal koşullarda 2,5 yıl (+/-6 ay) da bir yapılan havuz sörveyleri ve 5 yılda bir yapılan special sörveylerin, İdare ve yetkilendirilmiş klas kurumlarınca gemide yapılacak bir ön sörvey ile  teknik bir aksaklık görülmemesi halinde en az 6 ay gibi bir süre için uzatılması hususu ilgi (a) yazımızla talep edilmişti.

 

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden alınan ilgi (b) yazıda,

 

1- Liman sınırları içersinde bulunan rıhtım ve iskeleler ile tahsis edilmiş demir mahallerine yanaşma, bağlama ve demirleme işlemleri ilgili limanın tabi olduğu Tüzük veya Yönetmeliklerin hükümleri içersinde icra edildiği,

 

2- İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün sınırları içersinde ticari gemiler için “laid up amacıyla” herhangi bir bölge tahsisi bulunmadığı, Liman Tüzük ve Yönetmelikleri kapsamında ticari amaçlı gemilerin demirleme sahalarının belirlenmiş olduğu, vardiye zorunluluğu hakkında da “limanlar ve demir yerinde bulunan gemilerde güverte ve makine personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmesinde kaptan ve donatan sorumludur” hükmünün yer aldığı,

 

3- Uluslararası Sözleşmeler gereği İdareleri tarafından düzenlenmiş sertifikaların sürelerinin uzatılması hususunda ise; Bayrak Devleti Uyglamalarının, uluslararası kuralların uygulanmasına yönelik olarak IMO Sözleşmelerinden SOLAS 74/78 ve Ekleri ile 88 Protokolü hükümleri ve sözkonusu kuralların uygulama detaylarını açıklayıcı RESOLUTION A.948(23) (Revised Survey Guidelines Under the Harmonized System of Survey and Certification) hükümlerinin çerçevesinde yürütüldüğü,

 

4- Bu nedenle sertifika sürelerinin kural ve karar’larda belirtilen sürelerin dışında, İdareler tarafından düzenlenemeyeceğinin hükmü geçerli olması sebebiyle konu talebimizin Bayrak Devleti Uygulamaları olarak uygun olmadığının mütalaa edildiği,

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz