Menu

Duyurular


Gemilere Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilatı

SİRKÜLER NO: 18.1  / 240-202 = 23/03/2016                        

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/03/2016 tarih ve 1253-237/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2016 tarihli ve 4311/06365921 sayılı yazısına atfen. 

Gemilere uygulanan idari para cezalarının, derhal ve defaten ödenmemesi halinde, Banka Teminat Mektubu veya geminin bağlı olduğu Kulüp Sigortacısı tarafından düzenlenecek teminat mektuplarına mevzuatta belirtildiği şekilde işlem yapılacağına ilişkin İlgi yazı, Ek-1'de sunulmuştur. ”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1 : İlgi Yazı (2sayfa)
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz