Menu

Duyurular


Gemilere Scrubber Cihazının Takılması

SİRKÜLER NO: 20.1 / 895-628 = 31/12/2019 


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2019 tarih ve 36712415-160.02-e.94439 sayılı yazısı ekte sunulmaktadır.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz