Menu

Duyurular


Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonların Azaltılmasında ICS’in Taslak Teklifleri

SİRKÜLER NO: 20.1 / 120-083 = 11/02/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.02.2019 tarih ve 566-96/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 22.01.2019 tarih ve MC(19)06 sayılı yazısına atfen;

 

6-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması konusundaki oturumlar arası çalışma grubunun beşinci oturumuna sunulan güncellenmiş taslak ICS teklifleri’nin ekte yer aldığı,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: İlgi Yazı ve Türkçe Çevirisi

Ek 2: İlgi Yazı ve Eki

Dağıtım: Tüm üyelerimiz