Menu

Duyurular


Gemilerden Kaynaklanan Kirlilik için Cezai Yaptırımlar Hakkındaki Avrupa Birliği Direktifi.

SİRKÜLER NO:20.2 / 420-335 = 19/06/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/06/2008 tarih ve 3215/311 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

ICS’den alınan 03/06/2008 tarih ve EC (08)15 sayılı doküman ve Ek’ine atfen; Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) Odamıza gönderilen İlgi yazıda, Gemilerden Kaynaklanan Kirlilik için Cezai Yaptırım Uygulanması hakkındaki AB Direktifi’ne Avrupa Adalet Mahkemesi’nin kararının hukuki engel çıkardığı bildirilmektedir. Söz konusu Direktif’te Avrupa Birliği Topluluk Hukuku ile MARPOL ve UNCLOS dahil olmak üzere mevcut uluslararası rejimlerin arasındaki ilişki sorgulanmıştır. Avrupa Adalet Mahkemesi, dava sonucunda, Direktif’in geçerliliğinin, MARPOL Sözleşmesi veya UNCLOS ışığında değerlendirilemeyeceği sonucuna varmıştır. Mahkeme kararının dayandığı gerekçelere göre, AB Topluluğu MARPOL Sözleşmesine taraf olmadığı için yükümlü bulunmadığından ve AB Topluluğu UNCLOS’a taraf olduğu halde, Sözleşmenin doğrudan doğruya bireylere uygulanamaması sebebiyle, Mahkeme, direktifin geçerliliğinin ne MARPOL Sözleşmesi ne de Deniz Hukuku Sözleşmesi ışığında değerlendirilemeyeceği sonucuna varmıştır.

 

İlgi yazı Ek’inin İMEAK DTO tarafından yapılan Türkçe çevirisi (Ek – 1) ve İlgi yazı ile Ek’i (Ek – 2) ilişikte sunulmakta olup, Sayın Üyelerimizin bilgilerini  rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz