Menu

Duyurular


Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 20.1 / 0182-141 = 22/03/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/03/2010 tarih ve  1247-0146/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı(Denizcilik Müsteşarlığı) tarafından hazırlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 18 Mart 2010 tarihli ve 27525 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır

                           

Bahse konu Yönetmeliğin amaç ve kapsamı aşağıdaki şekildedir;

         

Türkiye'nin deniz yetki alanlarında bulunan gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının denize verilmesinin önlenmesi ve deniz ortamının korunması maksadıyla, yükümlüleri tarafından atık kabul tesislerinin kurulması ve işletilmesi ile atık alma gemilerine ilişkin usul ve esaslarını amaçladığı,

 

Ayrıca, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında bulunan gemileri, bu alanlarda bulunan limanlarda yapılması gerekli atık kabul tesislerini ve atık alma gemilerini kapsadığı belirtilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Yönetmelik

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz