Menu

Duyurular


Gemilerde Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler Anketi Sonuç Raporu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 509-423 =22/07/2020 


 

Konu: Gemilerde Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler Anketi Sonuç Raporu Hk.

 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.07.2020 tarih ve 2014-840/2020 sayılı yazısı.

 

“İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) 17 Temmuz 2020 tarih ve COVID-19(20)117 sayılı yazısında, ICS ve Uluslararası Taşımacılık Federasyonu tarafından hazırlanan "Gemilerde Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler" başlıklı anket sonuçlarına yer verilmektedir.

Ek'te detayları sunulan anketin, 83 denizcilik firması ve 538 gemi insanı tarafından doldurulduğu belirtilmekte olup, bahse konu ankette;

 1. Şirketler tarafından gemilerinde çalışan personeline yönelik Dünya Sağlık Örgütü ve Bayrak Devleti COVID-19 virüsü önlemlerine ilişkin standartlar konusunda genel bilgilendirme yapıldı mı?
 2. Gemi çalışanlarına COVID-19'a karşı alınacak önlemler kapsamında video, poster, bilgilendirme notu gibi materyaller kullanılarak eğitimler verildi mi?
 3. Firmalar COVID-19 virüsüne karşı gemi çalışanlarını korumak için gemilerinde özel prosedür ve planlar geliştirdi mi?
 4. Firmalar gemide Koronavirüs pozitif veya şüphelisi bir vaka ile karşılaşıldığında uygulanacak plan ve prosedürleri belirledi mi?
 5. Firmalar gemiye yeni katılan personel için izolasyon ve sosyal mesafe ile ilgili plan ve prosedürler oluşturdu mu?
 6. Firmalar gemi tipine bağlı olarak gemiye çıkan ziyaretçi sayısının kısıtlanmasına ilişkin özel prosedür veya talimatlar geliştirdi mi?
 7. Gemiye çıkan ziyaretçi ve liman çalışanlarının kullanacakları "Kişisel Koruyucu Donanıma" ilişkin özel prosedür ve talimatlar oluşturuldu mu?
 8. Gemiye çıkan ziyaretçilere gerektiğinde verilmek üzere "Kişisel Koruyucu Donanım" hazırlandı mı?
 9. Gemiye gelen ziyaretçilerin karşılanacağı ve ağırlanacağı özel alanlar belirlendi mı?
 10. Ziyaretçilerin etkileşimde bulunduğu alanların dezenfekte edilmesine ilişkin prosedür ve talimatlar oluşturuldu mu?
 11. Firma, gemi çalışanlarının gemide günlük olarak vücut sıcaklıklarını kayıt altında tutmalarını talep etti mi?
 12. Firma, gemi insanlarından denizde bulundukları süre içerisinde de yüzlerini kapatan bir kişisel koruyucu donanım kullanmaları yönünde talepte bulundu mu?
 13. Firma, gemi insanlarından limanda bulundukları süre içerisinde yüzlerini kapatan bir kişisel koruyucu donanım kullanmaları yönünde talepte bulundu mu?
 14. Firma tarafından gemiye çıkan ziyaretçilere ilişkin limanda bulundukları süre içerisinde yüzlerini kapatan bir kişisel koruyucu donanım kullanmaları yönünde talepte bulunuldu mu?
 15. Firma, gemi çalışanlarının limanda lumbarağzı, indirme/bindirme istasyonlarında kullanılmak üzere özel "Kişisel Koruyucu Donanım" şartları getirdi mi?
 16. Firma, bulunulan liman otoritesi tarafından izin verilse dahi, kendi gemi çalışanlarına yönelik dışarı çıkışları yasaklayan tedbirler aldı mı?
 17. Firma, gemiye katılacak çalışanından COVID-19 ile ilgili sağlık taraması, vücut sıcaklığı kayıtları vb. dokümanlar talep etti mi?
 18. Gemiye katılım öncesi gemi çalışanının vücut sıcaklığı ölçüldü mü?
 19. Firma, gemiye katılacak personele COVID-19 testi uyguladı mı?
 20. Firma, acente veya yerel temsilcisi aracılığıyla gemi insanını gemiye gelmeden önce bulunduğu ülkede COVID-19 testine tabi tuttu mu?
 21. Firma, gemiye katılacak personelin Koronavirüs pozitif çıkması halinde bir olasılık planı oluşturdu mu?
 22. Firma, gemiden ayrılacak personelinden, ayrılma öncesinde özel bir COVID-19 anketi ve sağlık durumunu belirtir bir deklarasyon sunmasını talep etti mi?
 23. Gemiden ayrılacak personelin vücut sıcaklığı ölçüldü mü?
 24. Gemiden ayrılacak personele COVID-19 testi yapıldı mı?
 25. Firma, gemiden ayrılacak personelin Koronavirüs pozitif çıkması halinde bir olasılık planı oluşturdu mu?
 26. Gemiye çıkan ziyaretçilere yönelik herhangi bir ölçüm yapılıyor mu?
 27. Gemiye çıkan ziyaretçilerden COVID-19 kapsamında sağlıklı olduklarına dair deklarasyon talep ediliyor mu?
 28. Gemiye çıkan ziyaretçilerden, gemiye çıkmadan önce vücut sıcaklıklarını ölçüm kayıtları isteniyor mu?
 29. Firma, gemi revirinde COVID-19 nedeniyle ilave ilaç ve ekipman bulunduruyor mu?
 30. Firma tarafından gemilerine, gerektiğinde seyir esnasında kullanılmak üzere uydu ve telsiz haberleşmesiyle COVID-19 kapsamında tıbbi tavsiye alabileceği yönünde hatırlatmada bulunuldu mu?
 31. Firma, pandemi sürecinde gemi çalışanlarının sahilde muayene olmalarına yönelik erişimi engelledi mi?

sorularına verilen yanıtlara ilişkin istatistikler paylaşılmakta olduğu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz