Menu

Duyurular


Gemide Taciz ve Zorbalığın Engellenmesine Yönelik Yeni ICS/ITF Kılavuzu

SİRKÜLER NO: 18.1  / 066-058 = 26/01/2016      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26/01/2016 tarih ve 412-72/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“22.01.2016 tarih ve ICS (16)06 sayılı ICS sirkülerine atfen;
 
Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS – International Chamber of Shipping)'nın 'Gemide Taciz ve Zorbalığın Engellenmesine Yönelik Yeni Kılavuz' için Uluslararası Taşıma Forumu (ITF – International Transport Workers' Federation)'yla ortak bir çalışma yürüttüğü ifade edilmektedir. Söz konusu kılavuz, İşçi Sorunları Komitesi (Labour Affairs Committee) tarafından İngiltere Deniz Ticaret Odası ve ECSA (Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği)'nın yayınladığı kılavuz temelinde uluslararası geçerliliği olacak yeni bir kılavuz hazırlanması yönünde aldığı karar üzerine yayımlanmıştır.
 
Kılavuzun son hali www.ics-shipping.org/docs/harassmentandbullying üzerinden indirilebilir.
 
İlgi yazı (Ek-1) ilişikte sunulmuştur.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1: ilgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz