Menu

Duyurular


Gemide Enerji Verimliliği

SİRKÜLER NO: 23.1 / 235-140 = 21/03/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 20.03.2019 tarih ve 1067-189/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü’nün e-posta mesajından bahisle;

 

Bartın Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte "Gemide Enerji Verimliliği Farkındalığı" üzerine akademik çalışma yürüttükleri, bu çalışmanın enerji verimliliği konusunda gemide görev yapan personelin konu hakkındaki farkındalığını ölçmek ve bunu arttırmaya yönelik olduğu belirtilerek, Odamızın, bu çalışmayı bünyesinde bulunan gemi sahipleri ve işletmeleri ile paylaşmasının çalışmalarında ciddi sonuçlar almalarını sağlayacağı bildirilmektedir.

 

Bahse konu çalışma kapsamda hazırlanan ve bir örneği Ek’te yer alan, anketin doldurularak mehmeterdogan@bartin.edu.tr adresine gönderilmesi hususu,” 

 

Belirtilmektedir.

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz