Menu

Duyurular


Gemiciler için Liman Şehir İzin Belgesi Düzenlenmesi

SİRKÜLER NO: 15.3 / 170-105 =26/02/2019

İlgi: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar Dairesi Başkanlığı’nın 22.02.2019 tarih ve E.11140 sayılı yazısı.

 

Derneğimizin ve Odamızın yoğun çalışmaları ve takibi neticesinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar Dairesi Başkanlığı’nın ilgi, Gemiciler için Liman Şehir İzin Belgesi Düzenlenmesi Uygulaması hakkındaki yazı ekte bilginize sunulmuştur.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz