Menu

Duyurular


Gemiadamlarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Konulu Eğitim

SİRKÜLER NO: 12.3 / 304-184 = 24/05/2023


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.05.2023 tarih ve 1410/388/2023 sayılı yazısı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Üyelerimize yönelik olarak 2023 yılına planlı, "Gemiadamlarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat" konulu eğitim, İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından, 25 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 14:00-16:00 saatleri arasında üyelerimizin katılımı ile Odamız Meclis Salonunda hem fiziki katılımlı hem de uzaktan erişim sistemi (Zoom) üzerinden gerçekleştirilecektir.

Katılımın ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceği bahse konu eğitime fiziki olarak katılım sağlamak isteyen üyelerimizin eğitimin günü ve saatinde Odamız Meclis Salonunda hazır bulunmaları, çevrimiçi olarak katılım sağlamak isteyen üyelerimizin ise https://shorturl.at/kLQ02 (Toplantı Kimliği: 975 1545 9396 - Parola: 297813) linki üzerinden giriş yapmaları gerekmektedir.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz