Menu

Duyurular


Gemiadamları Sağlık Yönergesi Revizyonu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 566-430 = 27/07/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.07.2021 tarih ve 2080/778/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınan 26.07.2021 tarih ve 3074 sayılı yazı ile Uluslararası mevzuat ve standartlara uygun şekilde yürütülmekte olan gemiadamları sağlık muayene ve sertifikasyon işlemlerinin usul ve esaslarını belirleyen "Gemiadamları Sağlık Yönergesinin dayanak mevzuatlardaki değişiklikler gereği ve uygulamalardan doğan ihtiyaca binaen revize edilerek 26.07.2021 tarihli ve 6637578-010.04-102 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile yürürlüğe girdiği,

Bu tarihten itibaren gemiadamları sağlık muayene ve sertifikasyon işlemlerinin Bakanlık Makamı Oluru ile yürürlüğe giren ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü web sayfasında yayımlanan (https://www.hssgm.gov.tr/YonergelerGenelgeler) "Gemiadamları Sağlık Yönergesi" ve eklerine göre yürütüleceği hususları,


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz