Menu

Duyurular


Gemiadamları Çevirimiçi Sınavları

SİRKÜLER NO:21.1/270-219 = 18/04/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan 17/04/2008 tarih ve 2159-188/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

İlgi: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün 09/04/2008 tarih ve 12329 sayılı yazısı.

 

Gemiadamları Sınav Merkezine gereği, Odamıza bilgi olarak gönderilen İlgi  yazıda;

1. Hali hazırda klasik sistemde kağıt üzerinde yapılan gemiadamları ve telsiz operatör yeterlik sınavlarından başarısız olan gemiadamlarının bir sonraki sınav dönemini beklemeksizin randevu yöntemi ile başarısız olduğu derslerden yeniden sınav yapılabilmesine imkan tanıyan Gemiadamları Online Sınav Sistemi (GOSS) programı ile yapılacak çevirimiçi (online) yeterlik sınavları uygulamasına başlanmasına karar verildiği,

 

2. Bahse konu sınavların yapılmasını düzenleyen “Çevirimiçi Yapılacak Gemiadamları Sınavlarına İlişkin Uygulama Talimatı” ilgi Olur ile onaylanarak yürürlüğe girdiği ve www.denizcilik.gov.tr internet adresindeki gemiadamları bölümünde yayınlandığı,

 

3. Ayrıca ilgi Olur ile çevirimiçi yapılacak sınavlarda uygulamanın, 2007 Temmuz dönemi ve sonrasında Gemiadamları Sınavları Merkezi tarafından yapılan sınavlardan birine girerek tek dersten başarısız olmuş ve halen borçlu olarak sınava girme hakkı bulunan Gemiadamlarına yönelik olarak, 15.04.2008 tarihi itibariyle başlatılmasının uygun görüldüğü, anılan talimatta bahsi geçen Sistem Yöneticisi yetkisi GASM Başkanı Boray KONUKSEVER’e verildiği ve diğer yetkilerin verilmesinin Sistem Yöneticisine bırakıldığı,

 

4. Sınavlara başvuru yapacak adaylar için uygulama talimatı çerçevesinde çevirimiçi sınav kılavuzunun oluşturulması ile tüm adayların ulaşabileceği şekilde yayınlanması hususunda gereği Gemiadamları Sınav Merkezi’nden istenmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit 

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz