Menu

Duyurular


Gemiadamları Bilgi Sisteminin Devreye Alınması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 500-352 = 09/08/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09.08.2022 tarih ve 2571/571/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 08.08.2022 tarih ve E-25032954-175.01-545291 sayılı yazıda; gemi insanlarının eğitime başladıkları ilk günden tüm deniz yaşamları boyunca gerçekleştirdikleri eğitim, sınav, görevde yükselme ve cüzdan yenilenmesi gibi işlemlerinin dünya standartlarında hizmet kalitesiyle gerçekleştirilmesinin Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün öncelikli hedefleri arasında olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, gemi insanı iş ve işlemlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirildiği, bahse konu iş ve işlemlerin vatandaşlar tarafından daha kolay ve hızlı bir şekilde zaman kaybı yaşanmadan gerçekleştirmesini teminen Gemiadamları Başvuru Sistemi, Gemiadamları Sınav Sistemi ve Gemiadamları Eğitim Bilgi Sistemlerinin birbiriyle entegre olarak çalışacağı şekilde yenilenen Gemiadamları Bilgi Sistemi’nin 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla devreye alınacak olup, söz konusu süreç için mevcut elektronik başvuru sisteminin 9 Ağustos 2022 Salı günü başvuru alımına kapatılacağı hususlarının sektörümüze duyurulması istendiği,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz